Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức Liên minh HTX tỉnh
( Cập nhật:27/9/2016 08:12:46)

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

          * Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

            - Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội. Ban chấp hành Liên minh tỉnh họp thường kỳ 6 tháng một lần do Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh triệu tập và chủ trì; khi cần thiết có thể họp bất thường. BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân  chủ và quyết định theo đa số.

(Có danh sách kèm theo ở dưới)

          * Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành; gồm Chủ tịch các phó chủ tịch và một số uỷ viên, số lượng uỷ viên Ban thường vụ do BCH Liên minh HTX tỉnh quyết định nhưng không vượt quá 1/3 số lượng uỷ viên BCH. Ban thường vụ họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, nhiệm kỳ của Ban thường vụ cùng với nhiệm kỳ của BCH Liên minh HTX tỉnh.

Thường trực của Ban thường vụ gồm chủ tịch và các phó chủ tịch chuyên trách, có nhiệm vụ thay mặt Ban thường vụ giải quyết công việc hàng ngày của Liên minh HTX tỉnh.

(Có danh sách kèm theo ở dưới)

          * Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

Uỷ ban kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương do BCH Liên minh HTX tỉnh Hải Dương bầu, gồm: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên do BCH Liên minh tỉnh quyết định. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra là uỷ viên Ban thường vụ BCH Liên minh HTX tỉnh Hải Dương. Uỷ ban kiểm tra hoạt động theo quy chế do BCH Liên minh HTX tỉnh Hải Dương ban hành.

(Có danh sách kèm theo ở dưới)

          * Các phòng ban Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp:

 

- Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan về ban hành các văn bản của cơ quan, xây dựng, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thực hiện các nghiệp vụ về công tác tổ chức, lao động, tiền lương.

- Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ và in ấn. Quản lý con dấu, công văn, giấy tờ, hồ sơ theo đúng qui định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Quản lý cung cấp điện, nước phục vụ hoạt động của cơ quan. Thực hiện việc mua sắm và quản lý trang thiết bị, vật tư văn phòng, cấp phát.

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo Luật kế toán và điều kiện thực tế của cơ quan, đảm bảo các chế độ thu chi tài chính theo qui định hiện hành của Nhà nước, các nội dung thu chi phải được chủ tài khoản đồng ý mới thực hiện .

- Quản lý xe và bố trí xe cho lãnh đạo cơ quan  đi công tác trong và ngoài tỉnh. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong cơ quan, phòng làm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch, khu vực thuộc phòng HC –TC quản lý và đường vào cơ quan.

- Phối hợp với công an tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, phòng hỏa và cứu hỏa, đảm bảo an toàn cho cơ quan.

Phòng Chính sách: Phòng Chính sách có chức năng tham m­ưu, đề xuất, triển khai và theo dõi về công tác tuyên truyền, thông tin, tình hình kinh tế tập thể và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX, triển khai các hoạt động tuyên truyền để phát triển đối với các đơn vị thành viên và khu vực KTTT của tỉnh.

Phòng Kế hoạch và hỗ trợ: Phòng Kế hoạch có chức năng tham m­ưu, đề xuất, xây dựng và triển khai về công tác thống kê, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh hàng năm và kế hoạch hoạt động của cơ quan.

Ban kiểm tra: Ban Kiểm tra là bộ máy giúp việc cho UBKT Liên minh HTX tỉnh, có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện ch­ương trình, kế hoạch hoạt động công tác kiểm tra đã đ­ược tập thể Uỷ ban kiểm tra thông qua. Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của cơ quan.

Trung tâm hỗ trợ PT HTX: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thành viên phát triển và là đơn vị hoạt động độc lập có Quy chế hoạt động riêng.

Các tin mới hơn
Bộ máy lãnh đạo(24/12/2019)
Các tin cũ hơn
Liên kết website
Lượt người truy cập
164,059