Tìm kiếm
THÔNG TIN THÀNH VIÊN MỚI
( Cập nhật:31/10/2017 23:57:32)

1. Ngày 15/12/2016, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ký quyết định số 05/QĐ-BTV công nhận Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, trụ sở tại Xã Hiệp Hòa – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, là thành viên Liên minh HTX tỉnh kể từ ngày 15/12/2016.

          Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn được thành lập từ ngày 21/02/2003, đăng ký thay đổi lần gần đây nhất là 12/11/2013, với 21 thành viên, lao động thường xuyên là 32 người; vốn điều lệ là 6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng); ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất kinh doanh, buôn bán giống thủy sản, cá thịt nước ngọt các loại; Sản xuất chế biến, buôn bán hàng nông, lâm nghiệp; gieo trồng giống cây công nghiệp, chế biến, bảo quản rau, củ, quả các loại; kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, dịch vụ đồ uống và kinh doanh các dịch vụ khác.

Hiện nay, thu nhập bình quân của lao động trong công ty là 3.200.00 đồng/người/tháng.

          Giám đốc: Phạm Văn Năm

          Điện thoại: 0936.788.309

2. Ngày 15/12/2016, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ký quyết định số 06/QĐ-BTV công nhận HTX dịch vụ nông nghiệp Quang Trung, trụ sở tại Thôn Xạ Sơn, Xã Quang Trung – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, là thành viên Liên minh HTX tỉnh kể từ ngày 15/12/2016.

HTX dịch vụ nông nghiệp Quang Trung được thành lập từ ngày 22/5/1998, đăng ký chuyển đổi theo Luật HTX 2012 ngày 21/3/2016, với 27 thành viên, lao động thường xuyên là 15 người; vốn điều lệ là 27.000.000 (Hai mươi bẩy triệu đồng); ngành nghề kinh doanh chính là: dịch vụ thủy nông; dịch vụ bảo vệ thực vật; dịch vụ bảo vệ đồng.

Hiện nay, thu nhập bình quân của lao động trong HTX 2.500.000     đồng/người/tháng.

          Giám đốc: Trần Văn Qua

          Điện thoại: 0976.334.976

3. Ngày 15/12/2016, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ký quyết định số 07/QĐ-BTV công nhận HTX dịch vụ nông nghiệp Bạch Đằng, trụ sở tại Thôn Đại Uyên, Xã Bạch Đằng – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, là thành viên Liên minh HTX tỉnh kể từ ngày 15/12/2016.

HTX dịch vụ nông nghiệp Bạch Đằng được thành lập từ ngày 09/12/2005, đăng ký chuyển đổi theo Luật HTX 2012 ngày 09/3/2016, với 134 thành viên, lao động thường xuyên là 15 người; vốn điều lệ là 80.000.000 (Tám mươi triệu đồng); ngành nghề kinh doanh chính là: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Hiện nay, thu nhập bình quân của lao động trong HTX là 3.000.000 đồng/người/tháng.

          Giám đốc: Phạm Văn Hùng

          Điện thoại: 0974.648.169

4. Ngày 15/12/2016, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ký quyết định số 08/QĐ-BTV công nhận HTX dịch vụ nông nghiệp Thất Hùng, trụ sở tại Xã Thất Hùng – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, là thành viên Liên minh HTX tỉnh kể từ ngày 15/12/2016.

HTX dịch vụ nông nghiệp Thất Hùng được thành lập từ ngày 13/4/1998, đăng ký chuyển đổi theo Luật HTX 2012 ngày 09/12/2015 với 43 thành viên, lao động thường xuyên là 38 người; vốn điều lệ là 100.000.000 (Một trăm triệu đồng); ngành nghề kinh doanh chính là: dịch vụ tưới tiêu; dịch vụ bảo vệ thực vật; dịch vụ làm đất; dịch vụ cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu; dịch vụ tiêu thủ sản phẩm; dịch vụ tín dụng.

Hiện nay, thu nhập bình quân của lao động trong HTX là 1.000.000 đồng/người/tháng.

          Giám đốc: Nguyễn Văn Quyết

          Điện thoại: 0168.297.8051

5. Ngày 15/12/2016, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ký quyết định số 09/QĐ-BTV công nhận HTX dịch vụ nông nghiệp Hiệp Sơn, trụ sở tại Thôn An Cường, xã Hiệp Sơn – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, là thành viên Liên minh HTX tỉnh kể từ ngày 15/12/2016.

HTX dịch vụ nông nghiệp Hiệp Sơn được thành lập từ ngày 13/4/1998, đăng ký chuyển đổi theo Luật HTX 2012 ngày 27/11/2015 với 25 thành viên, lao động thường xuyên là 25 người; vốn điều lệ là 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng); ngành nghề kinh doanh chính là: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

Hiện nay, thu nhập bình quân của lao động trong HTX là 800.000   đồng/người/tháng.

          Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

          Điện thoại: 0987.428.089

6. Ngày 15/12/2016, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ký quyết định số 10/QĐ-BTV công nhận HTX dịch vụ nông nghiệp Kim Xuyên, trụ sở tại Xã Kim Xuyên – huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương, là thành viên Liên minh HTX tỉnh kể từ ngày 15/12/2016.

HTX dịch vụ nông nghiệp Kim Xuyên được thành lập từ ngày 26/5/2016  với 47 thành viên, lao động thường xuyên là 27 người; vốn điều lệ là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng); ngành nghề kinh doanh chính là: dịch vụ thủy nông; dịch vụ bảo vệ thực vật; dịch vụ giống cây trồng; dịch vụ phân bón; dịch vụ cấy bằng máy; dịch vụ thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp; dịch vụ làm đất bằng máy.

Thu nhập bình quân  của lao động trong HTX 700.000  đồng/người/tháng.

          Giám đốc: Hoàng Văn Đáp

          Điện thoại: 0978.309.470

 

Thanh Huế
Các tin mới hơn
HTX NÔNG NGHIỆP SẠCH NAM VŨ TÍCH CỰC TIÊU THỤ NÔNG SẢN SẠCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG(15/10/2018)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN LỘC – HOÀNG DIỆU HUYỆN GIA LỘC CHỖ DỰA CỦA THÀNH VIÊN VÀ NÔNG DÂN(25/07/2018)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƯỜNG ÁI QUỐC - THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ(25/07/2018)
HỢP TÁC XÃ TÂN MINH ĐỨC HUYỆN GIA LỘC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP(27/06/2018)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHẠM TRẤN HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG(27/06/2018)
Các tin cũ hơn
THÔNG TIN THÀNH VIÊN MỚI HTX Thành Đông(31/10/2017)
"Mắt thần" giám sát khu dân cư tại điểm "nóng" của Tp Biên Hòa(31/10/2017)
HTX DVNN LÊ LỢI HUYỆN GIA LỘC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ(03/03/2017)
HTX DVNN ĐỨC CHÍNH - CẨM GIÀNG VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN MẠNH CÂY RAU MÀU CHO HIỆU QUẢ CAO(03/03/2017)
HTX DVNN NGŨ HÙNG HUYỆN THANH MIỆN HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ(16/02/2017)
Liên kết website
Lượt người truy cập
169,705