Tìm kiếm
Chương trình hành động Triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL ngày 21/3/2013 của Bộ chính trị
( Cập nhật:3/8/2016 15:18:13)

TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 50 – CTr/TU

Hải Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2014


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của

Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX

về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”

--------------

 

Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẬP THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  1. Kết quả đạt được

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đến nay hàng năm khu vực kinh tế tập thể đã đóng góp trên 11.700 tỷ đồng vào tổng GDP của tỉnh ( chiếm khoảng 38,0%). Các hộ sản xuất nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vốn, trang thiết bị máy móc, ứng dugnj các tiến bộ khoa học vào sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi; đưa nhiều giống cây, con mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đã hình thành các trang trại quy mô lớn, tập trung theo hướng hàng hóa, cung cấp sản phẩm thường xuyên cho cơ sở chế biến trong và ngoài tỉnh. Các hộ hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ sản xuất; thuê lao động có trình độ tay nghề cao, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Các HTX phi nông nghiệp luôn tích cực đổi mới hình thức cung ứng dịch vụ sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới.

-          Về hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX

Năm 2002, toàn tỉnh có 43 tổ hợp tác với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác nhau, trong đó có 24 tổ dịch vụ điện, 9 tổ dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, 2 tổ dịch vụ thủy nông và 8 tổ khác; số HTX là 566, trong đó có 499 HTX chuyển đổi từ mô hình HTX cũ theo Luật HTX và 67 HTX thành lập mới (bao gồm 372 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 56 HTX TTCN, 44 HTX GTVT, 14 HTX xây dựng, 13 HTX Thương mại và 66 quỹ TDND, 01 HTX vệ sinh môi trường)

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 900 tổ hợp tác ( tăng 877 tổ hợp tác so với năm 2002) hoạt động trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, thương mại, xây dựng … Tổng số HTX là 786 HTX (tăng 230 HTX so với năm 2002, 02 liên hiệp HTX; trong đó có 309 HTX dịch vụ nông nghiệp ( 218 HTX DVNN quy mô toàn xã, 72 HTX DVNN quy mô thôn, 19 HTX DVNN quy mô liên thôn), 116 HTX thương mại – dịch vụ, 21 HTX giao thông vận tải, 20 HTX xây dựng, 15 HTX chăn nuôi, 19 HTX thủy sản, 01 HTX trồng rau sạch, 74 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 91 HTX dịch vụ điện, 71 Quỹ tín dụng nhân dân, 08 HTX nước sạch và vệ sinh môi trường, 41 HTX thuộc các lĩnh vực khác. Tổng số có gần 402.400 cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân là thành viên trong các HTX, liên hiệp HTX
Các tin mới hơn
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025(25/08/2020)
Kế hoạch triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng Giải Búa Liềm vàng lần thứ V - năm 2020(07/08/2020)
Quyết định thành lập BCĐ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Hải Dương(14/11/2016)
Danh sách Ban chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014)(27/09/2016)
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV NHIỆM KỲ 2009 - 2014(07/09/2016)
Các tin cũ hơn
Liên kết website
Lượt người truy cập
169,705