Tìm kiếm
HTX DVNN LÊ LỢI HUYỆN GIA LỘC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
( Cập nhật:3/3/2017 03:29:35)

HTXDVNN  Lê Lợi được thành  lập năm 1998 và chuyển đổi theo luật HTX 2012 năm 2016, hiện nay HTX có 1.375 thành viên,  bộ máy quản lý HTX  6 người trong đó 3 đồng chí trong hội đồng quản trị; 01 kiểm soát viên, 01 kế toán, 01 thủ quỹ. HTXDVNN Lê Lợi có 378,7 ha đất canh tác trong đó: 

- Diện tích trồng trọt 293,7ha.

            - Diện tích đất vùng triều chuyển đổi nuôi thủy sản: 85 ha.

HTXDVNN  hoạt động kinh doanh các khâu sau:

            1- Dịch vụ Tưới, Tiêu nước.

            2- Dịch vụ BVTV, chuyển giao KHKT.

            3- Dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp.

            4- Dịch vụ sản xuất - Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu về sản phẩm nông nghiệp.

            5- Dịch vụ Tín dụng nội bộ.

HTX tổ chức tốt và có hiệu quả ở 2 nhóm dịch vụ chính là nhóm dịch vụ kỹ thuật và nhóm kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Hai nhóm dịch vụ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX vừa được đổi mới về các tiến bộ Khoa học kỹ thuật đồng thời mang lại lợi nhuận cho thành viên HTX và người dân lao động. Cụ thể  HTX đã tổ chức tốt và có hiệu quả các công việc chủ yếu:

a) Nhóm dịch vụ kỹ thuật: Đây là dịch vụ công. Gồm có dịch vụ Tưới tiêu nước; Dịch vụ Chuyển giao KHKT; Dịch vụ Bảo vệ thực vật. Đây là nhóm dịch vụ trực tiếp tác động đến toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp. HTX không có lợi nhuận, mà lợi nhuận thuộc về nông dân, thành viên HTX.

- Đối với dịch vụ tưới tiêu nước: Do đặc thù xã Lê lợi, nhân dân có truyền thống thâm canh nhất là cây rau màu, vì vậy HTX thành lập các tổ dịch vụ chuyên trách nông giang để HTX trực tiếp điều hành hoạt động đồng bộ, khoa học, hợp lý giữa các vùng sản xuất, các mùa vụ, đáp ứng yêu cầu thâm canh cho nhân dân. Thông qua các dịch vụ này, các tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn được ứng dụng sớm và thành công trên đồng ruộng xã Lê Lợi. Nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao làm hàng hoá được phát triển bền vững trên đồng đất xã Lê lợi như: Dưa hấu, Dưa lê, Ngô giống, Cải bắp, xu hào, súp lơ và cây rau màu các loại...

Hàng năm căn cứ vào nguồn cấp bù thủy lợi phí của Nhà nước, HTX xây dựng kế hoạch sử dụng, không thu thêm tiền của nhân dân.

- Công tác chuyển giao KHKT: Hàng vụ phối hợp với Trạm BVTV huyện cùng với các Công ty, các đoàn thể nhân dân của xã tổ chức hội nghị chuyển giao KHKT cho thành viên về sử dụng các loại thuốc BVTV, phân bón để nhân dân hiểu biết cách sử dụng thuốc theo 4 đúng, đúng bệnh, đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, để  không lãng phí, không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra còn chuyển giao KHKT về cây, con, giống, cách chăm bón cho cây trồng. Chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng VIETGAP.

- Dịch vụ bảo vệ thực vật: HTX liên kết với trạm BVTV huyện hàng tuần đi thăm đồng điều tra sâu bệnh để ra thông báo trên loa của xã, kỳ sâu quan trọng ra thông báo gửi tới các thôn để thông báo cho nhân dân phun phòng, tuyên truyền nhân dân thực hiện phòng trừ sâu bệnh theo 4 đúng. Đặc biệt về công tác đánh bắt chuột HTX cung ứng thuốc, hướng dẫn, tham mưu cách dùng thuốc cho các thôn để đánh chuột vì thế không có hiện tượng nhân dân phải quây Nilông và không để chuột phá hoại.

b) Nhóm kinh doanh dịch vụ tổng hợp: Đây là hoạt động, kinh doanh chính của HTX, tăng tích luỹ cho HTX chủ yếu ở 2 khâu dịch vụ là:

            - Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, thuốc BVTV:

HTX đã xây dựng kế hoạch, trình trước Đại hội thành viên. Huy động vốn, góp vốn cổ phần để tổ chức một số khâu như: kinh doanh BVTV phục vụ cho thành viên chịu đến mùa vụ thanh toán, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng thuốc, đúng bệnh. Từ đó đã dần dần giữ được uy tín với thành viên, được thành viên đồng tình ủng hộ. Cụ thể hàng năm  HTX đã cấp, bán thuốc BVTV các loại cho thành viên với tổng số vốn đầu tư mỗi vụ bình quân là trên 800 triệu đồng. HTX còn ký hợp đồng trả chậm vật tư phân bón các loại với cá nhân, đơn vị, hàng vụ thực hiện hợp đồng với trên 900 triệu đồng, cung ứng hàng tấn thóc giống các loại mỗi vụ cho nông dân.

            Đây là dịch vụ mà gắn liền giữa HTX với thành viên, hộ nông dân vì nó mang lại lợi nhuận cho thành viên như không phải vay vốn ngân hàng, không phải bán thóc để mua vật tư phân bón.

- Dịch vụ Tiêu thụ sản phẩm:

Nhờ có trình độ thâm canh và đưa KHKT sớm vào đồng đất xã Lê Lợi, nên nhân dân đã sản xuất ra nhiều mặt hàng như:

* Sản xuất cây rau màu: Bình quân vụ chiêm 65ha, vụ hè thu 75ha, vụ đông 270ha, cây rau màu các loại, sản lượng bình quân theo phương thức luân canh trên thì năm 2015 đạt 6.823 tấn rau, củ quả các loại, giá trị nhân dân thu nhập hàng tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ ngoài địa phương, các tỉnh phía bắc ra còn đưa vào miền trung nam bộ.

* HTX đã triển khai sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân chủ yếu là cây sản xuất Ngô giống lai và cây Dưa gang xuất khẩu. Đối với Dưa gang sản xuất và tiêu thu cho Xí nghiệp xuất khẩu Đức Lộc và vụ hè thu với diện tích 15 ha, sản lượng nhập mỗi năm trên 85 tấn, mục đích cho thu hoạch sớm để có quỹ đất trồng cây rau màu vụ đông sớm.  Sản xuất cây ngô giống mỗi năm 2 vụ: vụ xuân, vụ đông để HTX thu mua của nhân dân. Hàng năm HTX đã quan hệ ký hợp đồng với Viện nghiên cứu ngô TW, để triển khai trồng cây ngô giống, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân, tạo công ăn việc làm cho 300 - 500 hộ tham gia sản xuất mang lại thu nhập cao hơn so với sản xuất lúa.

- Dịch vụ Đánh bắt Chuột:

HTX đã mạnh dạn, tìm tòi nguồn thuốc và ký hợp đồng đánh bắt chuột cho nhân dân ban đầu cung ứng thuốc trong xã thấy có hiệu quả trong xã, sau đó mạnh dạn hợp đồng ký với 2 xã trong và huyện. Từ đó nhân dân không phải lo nghĩ đến nạn chuột phá hoại, không phải mất công quây linon vừa tốn kém, lãnh phí công. Nếu tính bình quân quây 1 sào tốn kém tiền linon, tiền cọc tới hàng trăm ngàn, rồi hàng ngày tối đến phải ra xem linon buộc lại rất tốn công, trong  những năm đầu HTX chỉ ký có 15.000đ/sào/vụ cho đến nay do ngày công thuê cao, giá vật tư đầu vào cao tôi ký hợp đồng 35.000đ/sào/vụ nếu bị Chuột ăn còn phải đền theo hợp đồng đã ký thỏa thuận trực tiếp với người dân.

Kết quả sản xuất kinh doanh  của HTX Năm 2015

Tổng doanh thu:   6.420.379.360

Tổng chi phí     :   6.384.724.360

Lợi nhuận           :        35.655.000

Hàng năm HTX đều cử cán bộ tham gia các lớp học do Liên minh HTX tỉnh tổ chức, cử cán bộ đi tập huấn do các cấp các ngành tổ chức để nâng cao trỡnh độ chuyên môn. HTX đóng bảo hiểm xã hội cho 6 thành viên, lương bình quân của các thành viên HTX đạt 2.900.000đ/tháng.

Hàng năm HTX đó trích lập các quỹ theo quy định: như quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng rủi ro và quỹ khác.

 Hoạt động các khâu dịch vụ của HTX đã đáp ứng đầy đủ để các thành viên chủ động đầu vào, đầu ra cho sản phẩm của toàn bộ thành viên HTX và một bộ phận không nhỏ nông dân ở trong xã. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng bảo lãnh cho thành viên và người dân lao động trước mỗi vụ sản xuất. Vì vậy  thành viên hoàn toàn yên tâm đầu tư cho sản xuất.

Ngô Thị Thời (Ban kiểm tra)

Các tin mới hơn
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN LỘC – HOÀNG DIỆU HUYỆN GIA LỘC CHỖ DỰA CỦA THÀNH VIÊN VÀ NÔNG DÂN(25/07/2018)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƯỜNG ÁI QUỐC - THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ(25/07/2018)
HỢP TÁC XÃ TÂN MINH ĐỨC HUYỆN GIA LỘC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP(27/06/2018)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHẠM TRẤN HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG(27/06/2018)
Cây na mang lại thu nhập cao cho nông dân tại Thị xã Chí Linh.(27/06/2018)
Các tin cũ hơn
HTX DVNN ĐỨC CHÍNH - CẨM GIÀNG VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN MẠNH CÂY RAU MÀU CHO HIỆU QUẢ CAO(03/03/2017)
HTX DVNN NGŨ HÙNG HUYỆN THANH MIỆN HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ(16/02/2017)
HTX DVNN HIỆP HÒA HUYỆN KINH MÔN(16/02/2017)
HTX chăn nuôi Quyết Thắng tích cực hỗ trợ thành viên(14/11/2016)
HTX kinh doanh điện Cao An hoạt động hiệu quả(14/11/2016)
Liên kết website
Lượt người truy cập
155,007