NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Thông tin Trung tâm
Liên minh HTX tỉnh Hải Dương 20 năm xây dựng và phát triển
15/02/2017 04:54:18


Cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện, nền kinh tế chuyển mạnh từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng với sự đổi mới và phát triển chung của các thành phần kinh tế, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh cũng đổi mới và phát triển mạnh, hàng loạt các tổ hợp tác và HTX ra đời, đi vào hoạt động; cùng với sự phát triển của các loại hình HTX, các tổ chức hỗ trợ và đại diện cho các HTX cũng được hình thành từ trung ương tới tỉnh.

Ngày 30/10/1993, Đại hội đại biểu toàn quốc các HTX Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, thành lập  Hội đồng Liên minh các HTX việt Nam.

+ Ngày 05/11/1994, UBND tỉnh Hải Hưng có quyết định số 2120/QĐ- UB về việc thành lập Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Hải Hưng. Đại hội các HTX Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 7¸ 8/11/1994 tại thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương)..

+ Hội đồng Liên minh các HTX được thành lập trên cơ sở kế thừa bộ máy tổ chức, cán bộ và cơ sở vật chất của Liên hiệp xã TTCN và Liên hiệp HTX mau bán của tỉnh.

+ Ngày 01/01/1997, thực hiện việc tái lập hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, cùng với các Sở ngành khác, Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Hải Dương cũng được tái lập.

+ Từ ngày 15 ¸ 16 tháng 9 năm 1999, Đại hội Hội đồng Liên minh HTX tỉnh Hải Dương lần thứ II được tổ chức, với khẩu hiệu hành động  “Hợp tác, đổi mới, phát triển” và đổi tên thành Liên minh HTX tỉnh Hải Dương

+ Từ ngày 26¸27/12/2004, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Hải Dương lần thứ III được tổ chức, với khẩu hiệu hành động  “Hợp tác, đổi mới, hội nhập, phát triển”

+ Từ ngày 01¸ 02/12/2009, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Hải Dương lần thứ IV được tổ chức . với khẩu hiệu hành động “ Hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội”

 

 

            Trụ sở Liên minh HTX tỉnh Hải Dương đặt tại số: 13 Phạm Sư Mệnh – Phường Quang Trung – Thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương

            Điện thoại: (0320) 3852233

            Website: www. Lmhtx.haiduong.gov.vn

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
Liên kết website