HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG (05/11/1994 - 05/11/2024).
Loại văn bản:
Từ khóa:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
662KH-LMHTXVN 24/08/2023 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023) Tải file Tải về
Luật số: 17/2023/QH15 20/06/2023 LUẬT HỢP TÁC XÃ Tải file Tải về
853/UBND-VP 23/03/2023 Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" Tải file Tải về
200/LMHTXVN-TTTT 17/03/2023 Về việc Kỷ niệm 77 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam - 11/4 Tải file Tải về
số 55/KH-LMHTX 17/03/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN MINH HTX VIỆT NAM(29/10/1993-29/10/2023) Tải file Tải về
760/KH-HĐATVSLĐ 17/03/2023 Kế hoạch tổ chức tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 Tải file Tải về;
Số 35/CV-LMHTX 27/02/2023 V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi) Tải file Tải về
64/CTr/TU 17/01/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Tải file Tải về
08/CT-UBND 21/06/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
1003/UBND - VP 14/04/2022 V/v cho phép một số hoạt động không thiết yếu hoạt động trở lại Tải file Tải về
178/CTPH-BTGTW-LMHTXVN 05/04/2022 Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 Tải file Tải về
170/LMHTXVN-TTTT 04/04/2022 V/v hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022 và Gải báo chí"Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 Tải file Tải về
160/LMHTXVN-TTTT 31/03/2022 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Hơp tác xã Việt Nam - 11/4 Tải file Tải về
829/LMHTXVN-TTTT 18/11/2021 V/v tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid - 19 Tải file Tải về
795/LMHTXVN-TTTT 11/11/2021 V/v Nghị quyết của Hội nghị Lao động Quốc tế - Phiên họp thứ 109, năm 2021 Tải file Tải về
795/LMHTXVN-TTTT 11/11/2021 V/v Nghị quyết của Hội nghị Lao động Quốc tế - Phiên họp thứ 109, năm 2021 Tải file Tải về
4094/UBND-VP 08/11/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải file Tải về
3123/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3123/QĐ-UBND 26/10/2021 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3625/UBND-VP 01/10/2021 V/v Tiếp tụcđiều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới Tải file Tải về
1234
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website