NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 -21/6/2024)
 

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Liên minh HTX tỉnh
17/03/2021 12:00:00

/uploads/BCH.xls

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

          * Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

            - Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hải Dương là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành  do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

(Có danh sách kèm theo ở dưới)

          * Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh Hải Dương là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh  Hải Dương giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch và các uỷ viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

Thường trực Liên minh HTX tỉnh Hải Dương gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh.

(Có danh sách kèm theo ở dưới)

          * Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Hải Dương:

Uỷ ban Kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hải Dương bầu, gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên do Ban Chấp hành Liên minh tỉnh quyết định. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là uỷ viên Ban Thường vụ  Liên minh HTX tỉnh Hải Dương. Nhiệm kỳ của Uỷ ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội .

(Có danh sách kèm theo ở dưới)

/uploads/BCH khoa VI.xls

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Bộ máy lãnh đạo(03/08/2016)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website