Hoạt động giảng dạy
Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2020
24/03/2021 12:00:00

          Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2020

          Trong năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý các hợp tác xã thành viên với các nội dung như:

- Tuyên truyền phổ biến  pháp luật Lao động, Luật BHXH , Luật Đất đai;

- Công tác Quản lý, Maketting, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nghiệp vụ quản trị kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế;

-  Kiểm tra, kiểm soát HTX;

- Tập huấn Kỹ thuật trồng trọt, Kỹ thuật chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Vietgat, chuỗi liên kết giá trị sản phẩm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website