Tư vấn gia nhập thành viên
Hương dẫn thủ tục Hồ sơ kết nạp thành viên
04/03/2021 12:00:00

           Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương, quy định về việc kết nạp đơn vị thành viên, Liên minh HTX tỉnh Hải Dương hướng dẫn thủ tục và hồ sơ kết nạp đơn vị thành viên, như sau:

           I - THỦ TỤC  VÀ HỒ SƠ:

           1. Về thủ tục gồm các bước sau:

           a, Khi các đơn vị là HTX; tổ hợp tác; các doanh nghiệp có nguyện vọng gia nhập thành viên, có thể gặp trực tiếp Lãnh đạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm hỗ trợ phát triển, các chuyên viên của Liên minh HTX tỉnh để được tư vấn và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

           b, Sau khi được tư vấn và cung cấp thông tin, nếu đơn vị xét thấy có nhu cầu gia nhập thành viên Liên minh HTX tỉnh thì viết đơn và lập hồ sơ gửi về cán bộ theo dõi  huyện, thành phố hoặc phòng TC - HC để tập hợp.

           c, Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định, cán bộ theo dõi địa bàn huyện, thành phố xem xét, thẩm định  đề xuất ý kiến và gửi hồ sơ về phòng TC - HC, Trưởng phòng TC- HC tổng hợp lập tờ trình thường trực xem xét quyết định. Khi được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phê duyệt đơn và ra quyết định kết nạp, đơn vị được công nhận là thành viên từ ngày ký quyết định. Sau khi có quyết định kết nạp, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo cho đơn vị được kết nạp,  bố trí thời gian để Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh về trao quyết định  công nhận thành viên tại đơn vị; nếu có nhiều đơn vị trên cùng địa bàn huyện, thành phố được kết nạp một đợt thì tổ chức lễ trao quyết định cùng một thời gian và tại một địa điểm do các đơn vị thoả thuận lựa chọn hoặc đề nghị với Lãnh đạo huyện + thành phố phối hợp  với  Liên minh HTX tỉnh giúp đỡ.

           2. Hồ sơ kết nạp đơn vị thành viên bao gồm:

           a, Điều lệ hoạt động của đơn vị (phô tô)

           b, Phương án (hoặc kế hoạch) sản xuất kinh doanh (phô tô)

           c, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phô tô)

           d, Danh sách trích ngang của Ban lãnh đạo + Các nhân viên giúp việc, tại thời điểm đơn vị gia nhập thành viên (theo mẫu).

           e, Danh sách xã viên (người lao động) đối với các HTX phi nông nghiệp  và các doanh nghiệp dân doanh.

           g, Đơn xin gia nhập Liên minh HTX tỉnh Hải Dương ( theo mẫu).

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website