HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG (05/11/1994 - 05/11/2024).
Danh sách HTX Hải Dương
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN LIÊN MINH HTX TỈNH
31/03/2021 12:00:00

 

I. Huyện Nam Sách

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN Nam Hưng

 Phạm Đình Hạnh

2

HTX DVNN Nam Tân


Mạc Công Quân

3

HTX DVNN Quốc Tuấn

Phạm Công Sáng

4

HTX DVNN Thanh Quang


Nguyễn Thị Thơm

5

HTX DVNN Hợp Tiến

Nguyễn Thế Hưng

6

HTX DVNN An Sơn

Đỗ Đình Đoàn

7

HTX DVNN Nam Trung

Nguyễn Văn Tiệp

8

HTX DVNN Nam Chính

Vương Đình Trưởng

9

HTX DVNN Hiệp Cát

Phạm Xuân Hiến

10

HTX DVNN Minh Tân

 Đặng Đức Khuông

11

HTX DVNN Thái Tân


Vương Văn Liêm

12

HTX DVNN Nam Hồng


Nguyễn Xuân Sáng

13

HTX DVNN TT Nam Sách

Đoàn Mạnh Hùng

14

HTX DVNN Đồng Lạc

Hoàng Văn Cách

15

HTX DVNN An Lâm

Mạc Đức Tăng

16

HTX DVNN Phú Điền

Phạm Văn Vĩnh

17

HTX DVNN An Bình


Nguyễn ĐÌnh Sách

18

HTX DVNN Cộng Hòa

Tống Thế Phải

19

HTX CN và NT thủy sản Thành Công

 Mạc Đăng Huynh

20

Tổ hợp tác chăn nuôi Nam Hưng

Nguyễn Khắc Chức

21

HTX Quyết Thắng

Trần Văn Toàn

22

HTX VSMT thị trấn Nam Sách

Nguyễn Hữu Thắng

23

HTX DVNN Hồng Phong

Hà Thị Thoan

24

HTX Tân Thái Bình

Trần Xuân Sùng

25

HTX Thu Nam Toản Trí Hải

Lương Quang Nam

26

HTX Chăn nuôi Nhâm Mạnh

Phạm Đức Mạnh

II. Thành phố Hải Dương

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

Công ty CP tin học Sao Đỏ

Trần Thị Thu

2

Công ty TMCP Kim Chính

Nguyễn Thị Chính

3

Xí nghiệp HK du lịch Trường Sơn

Đoàn Xuân Trịnh

4

Xí nghiệp TC -MN xuất khẩu Vân Anh

Vũ Thị Nhu

5

DNTN Thanh Dư

Hoàng Văn Dư

6

Câu lạc bộ CSSK cộng đồng XO

Đỗ Thị Hà Thu

7

HTX DVNN Việt Hòa

Đinh Văn Bằng

8

HTX DVNN An Châu

Nguyễn Đình Đoàn

9

HTXDVNN Ái Quốc

Trịnh Như Trung

10

HTXDVNN Thạch Khôi

Đàm Hải Hà

11

HTXDVNN Tân Hưng

Vương Văn Thận

12

HTX Thu Phong

Đặng Quang Thuật

13

HTX Chế biến gõ Quang Khoẻ

Lê Quang Khỏe

14

HTX Minh Trung

Trần Mạnh Dũng

15

HTX Cơ điện Tam Giang

Vũ Xuân Hợp

16

HTX Vận tải Ngọc Thắng

Đỗ Văn Khánh

17

HTX vận tải Thành Công

 Nguyễn Thị Nga

    

18

HTX Tài Lộc

Trần Văn Huệ

19

HTX 18/4 Hội người mù TPHD

Nguyễn Văn Cường

20

Quỹ TDND Thạch Khôi

Đàm Văn Phan

21

Công ty CP Phân tích CLC HD

Ngô Hồng Cẩm

22

HTX nuôi cá lồng Kim Lai

Đào Văn Phúc

23

Công ty TNHH TM Tâm Anh

Nguyễn Mạnh Tâm

24

HTX vận tải Thành Lộc

Nghiêm Thị Thủy

25

HTX thuốc gia truyền Côn Sơn

Trần Thị Mừng

26

HTX DVNN Nhị Châu

Hoàng Văn Hải

27

HTX Đại Thành

Cao Văn Thái

28

HTX Vận tải Trung Anh

Phạm Huy Tùng

29

Cơ sở Bánh đậu xanh Hải Dung

Vũ Thị Dương

30

HTX DVNN xã Quyết Thắng

Nguyễn Văn Quốc

31

HTX DVNN xã Tiền Tiến

Hoàng Đức Lâm

32

Công ty TNHH Bách Khoa

Bùi Văn Hoan

33

HTX DVNN Ngọc Sơn

Vũ Văn Ủy

34

HTX liển kết chuỗi nông sản CocoFood

Lê Văn Việt

35

HTX DV xếp dỡ Thành Lộc

Vũ Thị Thiết

36

HTX Hoàng Nam Phát

Hồ Việt Hoàn

III. Huyện Thanh Hà

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN xã Tân An

Nguyễn Hữu Hạnh

2

HTX DVNN xã Thanh Hải

Hoàng Minh Đối

3

HTXDVNN xã Phượng Hoàng

Nguyễn Danh Bình

4

HTX DVNN xã Thanh Sơn

Trần Trung Lìn

5

HTX DVNN xã Thanh Thuỷ

Đoàn Văn Hùng

6

HTX DVNN xã Thanh Xá

Nguyễn Văn Phi

7

HTX DVNN xã Thanh Xuân

Vũ Đình Long

8

HTX DVNN TT Thanh Hà

Lê Văn Bình

9

HTX DVNN xã Tân Việt

Nguyễn Quang Mật

10

HTX DVNN xã Cẩm Chế

Nguyễn Đức Tùng

11

HTX DVNN xã Liên Mạc

Mạc Văn Mạo

12

HTX DVNN xã Thanh An

Nguyễn Huy Thức

13

HTX DVNN xã Thanh Lang

Tăng Bá Hoài

14

HTX DVNN xã Hồng Lạc

Nguyễn Văn Tái

15

HTX DVNN xã Việt Hồng

Phạm Sỹ Thọ

16

HTX DVNN xã Hợp Đức

Nguyễn Văn Hiển

17

HTX DVNN xã Thanh Bính

Lê Văn Tuyên

18

HTX DVNN xã Thanh Cường

Đặng Văn Hùng

19

HTX DVNN xã Trường Thành

Phan Huy Cường

20

HTX DVNN xã Thanh Hồng

Ngô Bá Trịnh

21

HTX TTCN Du La

Nguyễn Thị Tám

22

HTX TTCN Thanh Niên

Nguyễn Doãn Hiệp

23

HTX Chiếu cói Tiên Kiều

Nguyễn Tiến Lực

24

HTX XD Liên Mạc

Phạm Văn Dậu

25

HTX DV điện xã Liên Mạc

Mạc Văn Chín

26

HTX DV điện xã Thanh Hải

Nguyễn Văn Sách

27

HTX DV điện xã Thanh Cường

Lê Sỹ Tập

28

HTX NN sạch Nam Vũ

Dương Văn Nam

29

HTX Người khuyết tật Thanh hà

Cao Xuân Việt

30

HTX DVNN An Lương

Lê Đình Tỏm

31

HTX Thương mại XNK
nông sản nông nghiệp Việt

Nguyễn Công Huy

32

HTX SX Nông nghiệp Vietgap VAC

Nguyễn Thị Thắm

33

CTCP TM-XD Thanh Hải

Nguyễn Văn Thuỷ

34

CTCP Cơ khí, XD Hồng Phúc

Nguyễn Tiến Công

35

CT THNN TM và DV Phương Bắc

Lê Quý Quyết

36

CT TNHH Hoài Sơn

Phạm Văn Hưởng

37

DNTN Tuyết Thịnh

Phạm Thị Thịnh

38

DNTN Luyến Thu

Phạm Tuấn Thu

39

HTX Bảo tồn và khai thác rươi,cáy
 tự nhiên, chế biến nông sản Vĩnh Lập

Lê Văn Quạt 

40

HTX nông sản sạch Quang Điệp

Trần Văn Điệp

41

HTX Chăn nuôi gà thương phẩm
xã Tân Việt

Nguyễn Thị Chuyên

42

HTX sản xuất và thương mại nông sản thực phẩm theo hướng hữu cơ Việt Hồng

Nguyễn Đình Đông

43

HTX AMELL Việt Nam

Nguyễn Khắc Tiến

IV.Huyện Tứ Kỳ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN Hưng Đạo

Nguyễn Xuân Bính

2

HTX DVNN Ngọc Kỳ

Nguyễn Đức Vinh

3

HTX DVNN Bình Lãng

Nguyễn Tá Đổng

4

HTX DVNN Tứ Xuyên

Đặng Văn Sơn

5

HTX DVNN Tây Kỳ

Nguyễn Kim Cheng

6

HTX DVNN Đại Hợp

Trương Đình Kiêm

7

HTX DVNN Quảng Nghiệp

Nguyễn Văn Thạo

8

HTX DVNN An Thanh

Phạm Xuân Luận

9

HTX DVNN Minh Đức

Trần Ngọc Chấn

10

HTX DVNN Quang Trung

Nguyễn Văn Bang

11

HTX DVNN Tiên Động

Đinh Thanh Thơ

12

HTX DVNN Cộng Lạc

Lê Văn Đoàn

13

HTX TS Ô Mễ

Nguyễn Văn Chí

14

HTX TS Tái Sơn

Phạm Hồng Hà

15

HTX TS sạch CLC Xuân Nẻo

Phạm Văn Phục

16

HTX Thủy sản Tiên Động

Bùi Thị Liên

17

HTX TSCL cao Lạc Dục

Phạm Hồng Phong

18

HTX TS Quang Khải


Vũ Văn Luật

19

QTDND Tân Kỳ

Nguyễn Công Thành

20

HTX Chăn nuôi Toàn Thắng

Đoàn Văn Thung

21

HTX thủy sản cá lúa Tứ Kỳ

Phạm Văn Tấn

22

HTX Thủy sản Sao Việt

Vũ Văn Toán

23

HTX Thu gom và xử lý
rác thải Hưng Đao

Nguyễn Xuân Trường

24

HTX nuôi trồng thủy sản Đại Sơn

Phạm Văn Khải

25

HTX nông nghiệp Sen Farm

Nguyễn Mạnh Hà

26

HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Tố

Nguyễn Hữu Phương

27

HTX DVNN Hà Kỳ

Nguyễn Văn Phương

 V. Thành phố Chí Linh        

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX NN Phả Lại

Đồng Xuân Anh

2

HTX NN Hoàng Hoa Thám

Trần Nhật Tâm

3

HTX NN Hưng Đạo

Vũ Trí Soạn

4

HTX NN Lê Lợi

Hoàng Văn Thắng

5

HTX NN Hoàng Tiến

Bùi Trí Thu

6

HTX NN Hoàng Tân

Đoàn Thị Đoài

7

HTX NN Cộng Hòa

Hoàng Văn Tiếu

8

HTX DVNN Cổ Thành

Vũ Huy Tập

9

HTX NN An Lạc

Mạc Văn Thảo

10

HTX NN Đồng Lạc

Khúc Kim Độ

11

HTX NN Tân Dân

Nguyễn Trọng Bắc

12

HTX VSMT Chí Linh

Lê Thái Ngàn

13

Quỹ Tín dụng nhân Sao Đỏ

Vũ THị Thu Huyền

14

HTX nuôi trổng TS Phao Sơn

Vũ Hồng Đông

15

Công ty CP Ong mật Việt Ý

Nguyễn Thị Thanh Huyền

VI. Huyện Cẩm Giàng

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX nông nghiệp Cẩm Hoàng

Hà Thế Mai

2

HTX DV NN Lai Cách

Hoàng Văn Mích

3

HTX nông nghiệp Cẩm Định

Bùi Quang Phương

4

HTX DV nông nghiệp Cẩm Đoài

Nguyễn Thế Duy

5

HTX nông nghiệp Kim Giang

Bùi Văn Nghiệp

6

HTX DV nông nghiệp Tân Trường

Vương Đức Huân

7

HTX nông nghiệp Ngọc Liên


 Lê Văn Hưng

8

HTX nông nghiệp Cẩm Sơn

Phạm Bình Định

9

HTX DV nông nghiệp Cẩm Văn

Nguyễn Văn Mịch

10

HTX DV nông nghiệp Cao An

Nguyễn Văn Thụ

11

HTX nông nghiệp Cẩm Hưng

Nguyễn Văn Sinh

12

HTX DV nông nghiệp Đức Chính


Nguyễn Đức Thuật

13

HTX nông nghiệp Thạch Lỗi

Lê Văn Khu

14

HTX DV nông nghiệp Cẩm Đông

Nguyễn Đức Bảng

15

HTX DV nông nghiệp Lương Điền

Phạm Đình Thắng

16

HTX cây cảnh Cẩm Sơn

Phạm Thị Diềm

17

HTX điện Cao An

Vũ Tiến Giang

18

Công ty điện Đức Chính

Nguyễn Trọng Hưng

19

QTDND Cẩm Hoàng

Bùi Thị Nga

20

HTX Chăn nuôi Đắc Huy

Trịnh Thị Phúc

21

HTX Rau an toàn Cẩm Hưng

Kim Ngọc Thật

22

HTX DVNN Cẩm Vũ

Vũ Văn Thường

23

HTX DVNN Cẩm Điền

Nguyễn Công Phượng

VII. Huyện Thanh Miện

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTXDVNN Thanh Tùng

Nguyễn Hữu Phương

2

 HTXDVNN Đoàn Tùng

Nguyễn Tất Khê

3

HTXDVNN Phạm Kha

Vũ Viết Khang

4

 HTXDVNN Lam Sơn

Nguyễn Văn Đũi

5

HTXDVNN Cao Thắng

Nguyễn Văn Đường

6

HTXDVNN Chi Lăng Nam

Nguyễn Thành Thi

7

HTXDVNN Tân Trào

Nguyễn Văn Hưng

8

HTXDVNN Đoàn Kết

Phạm Văn Sang

9

HTXDVNN Lê Hồng

Đoàn Ngọc Hạnh

10

HTX DV thuỷ sản Đoàn Kết

Đặng Xuân Quyện

11

HTX sản xuất chế biến nông sản và dịch vụ thương mại tổng hợp Bình An

Nguyễn Thị Thao

12

HTX Điện Hồng Quang

Nguyễn Văn Khanh

VIII. Huyện Bình Giang

 

STT

          TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN Vĩnh Tuy

Trần Anh Tuấn

2

HTX DVNN Hùng Thắng

Nguyễn Công Việt

3

HTX DVNN Vĩnh Hồng

Phạm Thế Nhượng

4

HTX DVNN Long Xuyên

Hoàng Hữu Bắc

5

HTX DVNN Tân Phong

Phạm Văn Ấn

6

HTX DVNN Mộ Trạch

Vũ Đình Tam

7

HTX DVNN Bình Minh

Vũ Đình Ly

8

HTX DVNN Thái Học

Lê Văn Hưởng

9

HTX DVNN Cổ Bì

Đồng Văn Trăng

10

HTX DVNN Nhân Quyền

Vũ Đình Hòa

11

HTX DVNN Thái Dương

Vũ Huy Đông

12

HTX DVNN Bình Xuyên

Đoàn Quang Thành

13

HTX DVNN Tráng Liệt

Vũ Xuân Lợi

14

QTDND Nhân Quyền

Bùi Thế Viên

15

HTX DVNN Thái Hòa

Nguyễn Văn An

16

HTX DVNN Tân Việt

Vũ Đình Tuyết

17

HTX DVNN Thúc Kháng

Đào Đình Duyên

18

HTX Phụ nữ Khuyết tật Bình Giang

Vũ Thị Quê

19

HTX DVNN Minh Huấn

Bùi Minh Huấn

IX. Huyện Kim Thành

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN Cộng Hòa

Nguyễn Trọng Tuệ

2

HTX DVNN Cổ Dũng

Dương Danh Chùng

3

HTX DVNN Tuấn Hưng

Phạm Thế Hanh

4

HTX DVNN Kim Xuyên

Hoàng Thế Đáp

5

HTX NN Hưng Tiến

 Trần văn Lượng

6

HTX NN Đông Xuân

Phạm Văn Cảnh

7

HTX DVNN Liên Hòa

Nguyễn Văn Tấn

8

HTX DVNN Kim Lương

Lê Văn Thắm

9

HTX DVNN Đồng Gia

Nguyễn Đăng Bặc

10

HTX DVNN Kiến Đức

Nguyễn Văn Thính

11

HTX Công nghiệp cổ phần Mai Hồng

Trần Văn Thụ

12

DNTN Tấn Tuyên

Nguyễn Văn Tuấn

13

HTX NN sạch V-Phúc

Phạm Ngọc Thức

14

HTX Thương mại, dịch vụ,
sản xuất và xây dựng Cổ Dũng

Nguyễn Khắc Vinh

15

HTX nước sạch cổ Dũng

Nguyễn Khắc Dương

16

HTX Phú Thành HD

Ngô Quang Hoàn

17

HTX Âu Việt FARM

Bùi Công Khương

 X.Thị xã Kinh Môn

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN Duy Tân

Nguyễn Xuân Đĩnh

2

HTX DVNN Thăng Long

Nguyễn Văn Quân

3

HTX DVNN Thái Sơn

Nguyễn Văn Định

4

HTX DVNN Hạ Chiểu

Phạm Thị Hiển

5

HTX DVNN Thượng Quận

Nguyễn Đức Thanh

6

HTX DVNN Phú Thứ

Đinh Huy Cường

7

HTX DVNN Hiến Thành

Vũ Văn Phiên

8

HTX DVNN Hiệp Sơn

Nguyễn Văn Hùng

9

HTX DVNN Lạc Long

Nguyễn Ngọc Thước

10

HTX DVNN Hoành Sơn

Mai Xuân Bảo

11

HTX DVNN Tân Dân

Trần Thị Thiếm

12

HTX DVNN Lê Ninh

Tạ Văn Luận

13

HTX DVNN Thất Hùng

Nguyễn Văn Quyết

14

HTX DVNN Thái Thịnh

Trần Văn Thế

15

HTX DVNN An Sinh

Nguyễn Kim Quân

16

HTX DVNN Ngư Uyên

Lương Văn Tiềm

17

HTX DVNN Bạch Đằng

Nguyễn Đình Úy

18

HTX DVNN Quang Trung

Trần Văn Qua

19

HTX DVNN Hiệp Hòa

Dương Văn Tấn

20

HTX DVNN Minh Hòa

Trương Văn Khanh

21

HTX DVNN Tử Lạc

Đào Duy Chính

22

HTX DVNN Phạm Mệnh

Trịnh Văn Sử

23

HTX DVNN Phúc Thành

Nguyễn Văn Điều

24

HTX  CN và  NTTS Thăng Long

Tạ Văn Hưng

25

HTX TS Sông Than

Phạm Văn Năm

26

HTX CN và NTTS Thất Hùng

Đinh Văn Mười

27

HTX CN và NTTS Minh Hòa

Vũ Văn Yên

28

HTX CN và NTTS Bạch Đằng

Trần Văn Nam

29

HTX SXKD NS sạch Bạch Đằng

Nguyễn Văn Thuấn

30

HTX An Thành

Lê Đắc Quang

31

HTX môi trường Thu Xang

Trần Thị Minh Thu

32

Công ty TNHH Minh Thắng

Dương Hồ Phương

33

HTX VSMT Kinh Môn

Phạm Văn Muôn

34

Công ty CP phát triển số 1

Nguyễn Minh Ngọc

35

HTX Thành Đông

Hoàng Tiến Tùng

36

HTX VT Ánh Hồng

Lê Văn Phong

37

HTX Dịch vụ thương mại Lê Dương

Dương Văn Kiên

38

HTX Nông sản sạch Kinh Thày

Tiên Văn Trang

39

HTX Nuôi ong nội rừng Kinh Môn

Nguyễn Đức Thả

40

HTX Nông sản sạch Thanh Nhàn

Bùi Văn Thành

41

HTX Nông sản sạch Duy Tân

Nguyễn Thị Quý

42

HTX SX và tiêu thụ nông sản an toàn Trần Gia

Trần Quang Nhung

43

HTX Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản
sạch an toàn Thượng Quận

Đỗ Văn Cương

44

HTX DVNN Long Xuyên

Dương Văn Định

45

HTX chăn nuôi và trồng trọt nông sản sạch An Sinh

Đoàn văn Đều

46

HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thất Hùng

Nguyễn Văn Quang

XI.Huyện Gia Lộc

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTXDVNN Thống Nhất

Đoàn Hữu Dũng

2

HTXDVNN Trùng Khánh

Nguyễn Văn Hoàn

3

HTXDVNN Gia Hòa

Vũ Xuân Tươi

4

HTXDVNN Lê Lợi

Nguyễn Đình Sơn

5

HTXDVNN Toàn Thắng

Nguyễn Văn Ngô

6

HTXDVNN Đoàn Thượng

Vũ Văn Mừng

7

HTXDVNN Đồng Quang

Vũ Văn Thường

8

HTXDVNN Đức Xương

Phạm Văn Động

9

HTXDVNN Quang Minh

Nguyễn Trọng Chú

10

HTXDVNN Hồng Hưng

Lê Xuân Minh

11

HTXDVNN Đồng Đội

Vũ Chí Chương

12

HTXDVNN Đồng Tái

Đặng Bá Tích

13

HTXDVNN Lai Hà

Phạm Tâm Phong

14

HTXDVNN Tân Lộc

Đỗ Tiến Dũng

15

HTXDVNN Gia Khánh

Nguyễn Đức Doan

16

HTXDVNN Gia Lương

Nguyễn Văn Giỏi

17

HTXDVNN Tân Tiến

Lê Thị Kiểu

18

HTXDVNN Thanh Xá

Tăng Văn Sao

19

HTXDVNN Phương Điếm

Đỗ Gia Vần

20

HTX SXTM Xuyên Việt

Lê Văn Việt

21

Quỹ TDNN Hồng Hưng

Nguyễn Quốc Hưng

22

HTX Thành Lộc

Trần Quốc Thuấn

23

HTX DVNN Yết Kiêu

Vũ Hữu Oanh

24

HTX DVNN Gia Tân

Nguyễn Long Tuyền

25

HTX DVNN Nhật Tân

Phạm Văn Thành

26

HTX Nuôi trồng TS Kênh Triều

Phạm Đức Thông

27

HTX Chăn nuôi Hoàn Thiện

Nguyễn Thị Hằng

28

HTX CN Thủy sản và dịch vụ
 Hội phụ nữ xã Hoàng Diệu

Nguyễn Thị Hoạch

29

HTX Tân Minh Đức

Phùng Thanh Mừng

30

HTX Sản xuất và thương mại Nhật Tân

Phạm Văn Hoàn

XII. Huyện Ninh Giang

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN GIÁM ĐỐC

1

HTX DVNN Đại Xuân

Nguyễn Văn Thục

2

HTX DVNN Nghĩa An

Phạm Chí Cao

3

HTX DVNN Hồng Đức

Nguyễn Văn Tống

4

HTX DVNN Tam Cường

Tạ Thị Thu Hiền

5

HTX DVNN Vĩnh Hòa

Nguyễn xuân Định

6

HTX DVNN Văn Hội

Nguyễn Thế Hỷ

7

HTX DVNN Hưng Thái

Lê Đình Đoan

8

HTX DVNN Hiệp Lực

Lê Lương Dân

9

 HTX DVNN Quyết Thắng

 Nguyễn Văn Huynh

10

Quỹ TDND Kiến Quốc

Nguyễn Anh Quang

11

HTX NN và DV tổng hợp
Tây Hồ

Vũ Ngọc Tuấn

12

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản, đặc sản cá trắm đen Đoàn Xá, xã Tân Quang

Trần Văn Thụy

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website