NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Chức năng nhiệm vụ
Liên minh HTX tỉnh Hải Dương có các chức năng nhiệm vụ sau
03/08/2016 02:18:38

I. CHỨC NĂNG:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, vận động phát triển  kinh tế hợp tác, hợp tác xã;

3. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ sở HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên;

4.Tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan;

5. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch chương trình dài và ngắn hạn nhằm phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã của tỉnh;

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên  để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề chính sách, pháp luật có liên quan, phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật;

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

4. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển HTX, Liên hiệp HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong các đơn vị thành viên thuộc Liên minh HTX tỉnh;

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và thành viên khác;

7. Được tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển khu vực kinh tế hợp tác, HTX trong tỉnh;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
Liên kết website