NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 -21/6/2024)
 

Cơ cấu tổ chức
Bộ máy lãnh đạo
03/08/2016 12:00:00

Thông tin lãnh đạo cơ quan

1. Lãnh đạo

 

* Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Chủ tịch

:

* Ông Nguyễn Kim Hoàn

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email 

 : Phó Chủ tịch

 : (0220) 3 859.152

: 0913.060.962

nguyenkimhoanhd@gmail.com   

* Ông Nguyễn Ngọc Anh

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email  

  : Phó Chủ tịch

: (0220) 3 551.988

: 0912.815.186

ngocanhtgkm@gmail.com   

 2. Văn phòng  

 

* Bà Nguyễn Thị Thanh Huế

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

Chánh văn phòng 

: (0220) 3 852.233

: 0943.665.123

: thanhhuehd@gmail.com

3. Phòng Thông tin - Tuyên truyền

* Ông Bùi Đăng Hải 

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 : Trưởng phòng

: (0220) 3 842.145

: 0982.356.877

: buidanghailm@gmail.com

4. Trung tâm hỗ trợ  phát triển HTX- DNVVN

* Ông Đặng Văn Hiên

- Điện thoại Trung tâm

- Điện thoại di động

- Email

 : Giám đốc

: (0220) 3 843.496

: 0987.129.359

danghienhd@gmail.com Các tin mới hơn
Cơ cấu tổ chức Liên minh HTX tỉnh(17/03/2021)
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website