NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Tin tức- Sự kiện
Xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan Liên minh HTX tỉnh Hải Dương
14/01/2021 10:52:18

Xây dựng

Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan Liên minh HTX tỉnh Hải Dương

 

 

Liên minh HTX tỉnh Hải Dương vừa lập Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan Liên minh HTX tỉnh. Việc thành lập Đề án này nhằm tinh gọn các phòng, ban, đơn vị, tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển KTHT, HTX.

Việc tinh gọn bộ máy vẫn đảm bảo tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng và thực hiện chủ trương chính sách phát triển KTHT, HTX và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các đơn vị thành viên.

Tính đến tháng 7/2020, Liên minh HTX tỉnh Hải Dương có 5 phòng, ban, trung tâm gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch Hỗ trợ; Phòng Chính sách hỗ trợ phát triển HTX; Ban Kiểm tra và Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX - DNVVN.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương, 5 năm qua, gia đoạn 2015 - 2020, số HTX trên địa bàn tỉnh được thành lập mới là 56 HTX. Nhiều mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, thu nhập và việc làm của thành viên và người lao động được nâng lên. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được hoạt động của Liên minh HTX tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: số biên chế ít (17 biên chế) số phòng lại nhiều (5 phòng).

Do vậy có phòng chỉ có 1 hoặc 2 cán bộ dẫn đến hoạt động thực hiện nhiệm vụ hiệu quả không cao. Do đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Trước thực tế hoạt động tại cơ quan, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh.

Theo đó, Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương sẽ giảm từ 4 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX - DNVVN, sắp xếp giảm 1 phòng và được bố trí thành: Văn phòng; Phòng Chính sách phát triển HTX; Phòng thông tin tuyên truyền; Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc triển khai thực hiện sắp xếp lại nhân sự, tinh giảm phòng sẽ giúp cho cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, không bị chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Việc tinh gọn phòng sẽ giảm được đầu mối các phòng chuyên môn, giảm được vị trí lãnh đạo Trưởng, phó phòng và tiết kiệm được kinh phí chi thường xuyên.

Việc tinh gọn này cũng nhằm tạo thuận lợi cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phù hợp với điều kiện thực tế cũng như biên chế và kinh phí và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                        Phạm Duy
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2020-2025, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG (04/01/2021)
Diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực Hợp tác xã tại Việt Nam(31/12/2020)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020(23/12/2020)
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI(23/12/2020)
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025(14/12/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
Liên kết website